Dinka Glavinić

odvjetnički vježbenik

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E dinka.glavinic@bsds.hr
Download vCard

Dinka Glavinić je odvjetnička vježbenica u Društvu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine, a pravosudni ispit je položila 2018. godine. Posebno je usmjerena na sljedeće grane prava: građansko pravo, ovršno pravo i radno pravo.