Toni Jermaniš

odvjetnički vježbenik

T +385 (0)1 48 54 094
F +385 (0)1 48 54 372
E toni.jermanis@bsds.hr
Download vCard

Toni Jermaniš je odvjetnički vježbenik u Društvu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Dio svojega obrazovanja proveo je u Hamburgu na Bucerius Law School u sklopu kojega se prvenstveno usmjerio na grane prava koje su vezane uz tržišta kapitala, intelektualno vlasništvo, energetiku, telekomunikaciju i arbitražu. Certificirani je izmiritelj pri Hrvatskoj udruzi za mirenje.